Selain NDVI, terdapat juga NDWI (untuk air) dan NDSI (tanah)

Normalized Difference Water Index (NDWI)
NDWI = (Red – SWIR)/(Red + SWIR)

Normalized Difference Soil Index (NDSI)
NDSI = (SWIR – NIR)/(SWIR + NIR)