Tags

, , ,


Syarat:

  • ArcView telah terinstal pada komputer Win XP.

Lakukan:

  • Dari komputer Win XP copy C:\ESRI dan paste pada folder yang sama di Windows 7
  • Dari komputer Win XP copy file di C:\Program Files\Common Files\ESRI dan paste di Windows 7 dalam folder: C:\Program Files (x86)\Common Files\ESRI
  • Pada Win XP, copy font ESRI dari c:\windows\fonts. Pada Windows 7, install font tersebut.

Setelah semua selesai, silakan test, arahkan ke:

C:\ESRI\AV_GIS30\ARCVIEW\BIN32\arcview.exe dan double-click untuk memulai aplikasi.

Advertisements